JobBank.com.mm Sign In
JobBank.com.mm JobBank.com.mm

Chief Accountant (Micro-Finance) (This job is closed!)

Description

- Organizational structure နှင့် financial/ accounting operation ကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
- အ သေးစား ငွေချေးခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင် ရွက်ရာတွင် Company နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို နားလည်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်
- Financial Statement စိစစ် ပိုင်းခြားနိုင် စွမ်း ရှိရမည်
- ဥပ ဒေ ဆိုင်ရာ ယေဘုယျ ဗဟုသုတ ရှိရမည်
- အစီအစဉ် ရေးဆွဲ နိုင်ခြင်း ရှိရမည်

General requirement

- University/ College မှ စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်
- အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား ပြောဆို နိုင်ရမည်
- Computer ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးစွဲ နိုင်ရမည်
- ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံ ပြောဆိုနိုင်ခြင်း ရှိရမည်
- စီမံ ခန့် ခွဲနိုင်စွမ်း နှင့် ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်

Language requirement

English (Intermediate)

Benefits

Salary

Specified

Working location

Yangon

Working hours

Monday to Friday (8:00 to 6:00)
Saturday (8:00 to 12:00)


Company profile

Business field

 

 Contact person

Aye Sandar

 Telephone

09261452590